Haber

Lüleburgaz Belediyesi, park kafeterya kiralamak için ihaleye çıktı

Lüleburgaz Belediyesi, belediyeye ait parklarda bulunan kafeteryaların 3 yıl süre ile kiralanması için ihaleye çıkıyor. Açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale, 25 Nisan’da Belediye Hizmet Binası’nda yapılacak. Şartnamede belirtilen kriterleri sağlayanlar ihaleye katılabilecek.

 

Lüleburgaz Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Sinan Atakan Yavuz, Atatürk Parkı, Aylin Parkı, Feyzullah Çarıkçı ve Aydın Keyifli Parkları yemekhane alanlarının 3 yıllığına kiralanması için açık artırma yöntemiyle ihaleye çıkıyor. İhale 25 Nisan’da Belediye Hizmet Binası’nda yapılacak.

 

Teklif spesifikasyonu

 

Parklarda yer alan kafeteryalar için ihale şartnamesi şöyle:

 

1- İHALE KONUSU : Lüleburgaz Belediyemiz ile ilgili olarak 8 Kasım Mahallesi İHA(5089267487) adresinde bulunan 125,00 m2 kapalı alan, 140,00 m2 açık alan ve 56,27 m2 trambolin alanı bulunmaktadır. Naim Süleymanoğlu park kafeterya 22.41 m2 kapalı alan, 511.39 m2 açık alan ve 48.50 m2 trambolin alanı ile Zafer Mahallesi İHA(5092356061). Sinan Atakan Yavuz Park Kafeterya 34,87 m2 kapalı alana ve 200,00 m2 açık alana sahip, Atatürk Mahallesi İHA (3150746364) mevkiinde yer almaktadır. Atatürk Parkı Kafeteryası 53,32 metrekare kapalı alan, 1019,39 metrekare açık alan ve 40,00 metrekare trambolin alanı ile Durak Mahallesi İHA(3000451199) alanı bulunmaktadır. Aylin Park Kafeterya 30,32 m2 kapalı alana ve 258,07 m2 açık alana sahip, Siteler Mahallesi İHA (1296758798) mevkiinde yer almaktadır. Feyzullah Çarıkçı Parkı Kafeterya alan,  Cumhuriyet Mahallesi İHA(1086214572) mevkiinde 26,69 m2 kapalı, 57,22 m2 açık alana sahip, Aydın Mutlu park kafeterya alanın 3 yıl süre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi ise ihale şartnamesi dahilinde yeterli açık artırma yöntemiyle kiraya verilmesi işidir.

2- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

2.1- Yasal ikametgah, (aslı)

2.2- Türkiye’de tebligat yapılacak adresin belirtilmesi, (aslı)

2.3-1- Gerçek kişi ise Kahveciler Odası veya Lokantacılar ve Köfteciler Odası veya Gıda Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi (aslı veya 2023 yılına ait noter tasdikli) )

 

2.3-2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir merciden alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli tüzel kişinin sicile kayıtlı olduğunu gösteren 2023 yılı.

 

2.4- İhale tarihi itibariyle Lüleburgaz Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (aslı)

2.5 – İhalenin son ilan tarihi itibarı ile halen tescilli olduğunu ve borcunun bulunmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınmış belge (aslı)

2.6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklar tarafından imzalanmış katılım sözleşmesini sunmak. İhale başarısız olursa noter tasdikli ortaklık sözleşmesi düzenler. Ayrıca tüm ortaklar bizzat veya vekilleri aracılığıyla idare ile ihale sözleşmesini imzalayacaklardır.

2.7- İdare tarafından hazırlanan ihale şartnamesi ve sözleşmenin her sayfası istekliler veya kanuni temsilcileri tarafından kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, şartnamelerin ve sözleşme kararlarının esas alındığını ifade eder.

2.8- İsteklilerin ortak girişimci olması halinde, her ortak girişimcinin bu konuda gerekli belgelere sahip olması gerekir.

2.9- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belgeler

2.10- Şartnamenin 6. maddesinde yazılı olduğu ölçüde geçici garanti verilmesi.

2.11 – İhale konusu işin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.

 

2.12 – İhale konusu iş veya emsal teşkil eden iş (çayhane, büfe) ile ilgili, ihale tarihi itibariyle en az 5 yıllık iş tecrübe belgesi veya özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşme ve kira sözleşmeleri. , kantin, yemekhane işletmeciliği) Konuya ilişkin SMMM veya YMM tarafından onaylanmış fatura örnekleri, düzenlenmiş ve yetkili kurumlarca onaylanmış deneyim yazısı belgesi

 

2.13 – İhalenin son ilan tarihi itibariyle; gerçek kişi ise bilanço, gelir tablosu, işletme hesap özeti; tüzel kişi ise bilanço ve gelir tablosu; Kolay usulde vergilendiriliyorsa kolay usul hesap özet tabloları ve istenilen oranların hesaplandığı özet liste SMM veya YMM tarafından onaylanacaktır.

 

2.13.1 İlgili mevzuata göre bilançosunu, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli şartları taşıdığını gösteren kısımlarını yayımlamakla yükümlü olan istekliler,

 

2.13.2 İlgili mevzuata göre bilançosunu, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli şartları taşıdığını gösteren kısımlarını veya yeminli mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi yayımlama zorunluluğu bulunmayan istekliler. Bu kriterlerin sağlandığını göstermek için serbest muhasebeci mali müşavir,

 

2.13.3 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

2.13.3.1 Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler) en az 1,00 olması,

2.13.3.2 Özkaynak oranının (özkaynak/toplam aktifler) en az 0,15 olması,

2.13.3.3 Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının 0,50’den az olması,

2.13.3.4 İşletme defterine tabi mükellefler, son ilan tarihi itibari ile mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve tebliğ edilmiş en son SM ve SMMM onaylı gelir vergisi beyannamelerini ibraz etmek zorundadır. Gelir Vergisi Beyannamesinde yer alan hesap özeti verilerine göre gelir/tüketim oranının en az 1,15 olması,

Yeterlilik kriteri olarak kabul edilecektir. Bir önceki yılda belirtilen kriterleri sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu durumda son iki yılın finansal fiyatlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecektir.

 

2.14- Sabıka kaydı;

2.14-1- Gerçek kişi olması halinde kendisi ve varsa temsilcisi,

2.14-2- Tüzel kişi olmaları halinde, Şirket hakim ortağının sabıka belgelerini şirket müdürüne, varsa vekiline, %50 – %50 pay sahibi olması halinde her iki ortağın da belirtilen şekilde ibraz edeceklerdir. biçim.

 

2.15- İmza sirküleri/beyanname düzenlenmesi,

2.15.1- Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (aslı)

2.15.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)

2.15.3- İsteklilerin kendi adına vekaleten ihaleye katılmaları halinde, istekli adına teklif verecek kişilerin vekaletnameleri ile birlikte, katılımcının noter tasdikli imza sirküleri/beyanı (aslı)

 

3- GARANTİ ORJİNALLERİ:

3.1 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek varlıklar aşağıda gösterilmiştir.

3.1.1 Türk Lirası

3.1.2 2886 Sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre düzenlenen ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından süresiz olarak belirlenmek üzere bankalarca düzenlenen teminat mektupları. (Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubu menşe ülkesinde saygın bir yabancı bankanın kontrgarantisine dayalı olarak ve Türkiye’de saygın bir Türk bankası tarafından verilen limit dahilinde ve süresiz olacaktır)

3.1.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletli tahviller

3.2 İhaleyi kabul etmeyen veya geri çekenlerin veya ihaleyi kazanamayanların süreksiz teminatları, yetkili kişinin dilekçe ile başvurusu üzerine iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminat yatırılıncaya kadar kiraya veren yönetimince tutulacaktır.

 

4- ÖZELLİKLER VE EKLER NEREDEN VE HANGİ KURALLAR İLE ELDE EDİLEBİLİR:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak İdaresi Birimi’nden temin edilebilir. 200.00-TL mesai saatleri içinde ücretlidir.

 

5- İHALE DOKÜMANININ TESLİMATI:

5.1 İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişinin, ihale dokümanını eksiksiz olarak en geç ihale tarih ve saatine kadar Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Umuma Mahsus Masasına teslim etmesi gerekmektedir.

5.2 İhaleye ilişkin belgeler ayrıca iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Posta ile gönderme

Herhangi bir gecikme kabul edilmeyecektir.

5.3 Saat tespiti TRT tarafından verilen saat ayarına göre yapılır.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler