Ekonomi

Ek MTV’nin ilkeleri açık: Ödeme yapmayanlar arabalarını satamayacaklar

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7456 sayılı Kanunla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV)’nin, deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların tazmin edilmesi gerekçesiyle tahsilat esaslarını belirledi.

Resmi Gazete’nin güncel sayısında yayınlanan tebliğe göre, ilgili kanunun yayımı tarihinde tescil ve tescili yapılan araçlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa tescili yapılacak araçlar, yalnızca bir kez olmak üzere 2023 için tahakkuk eden MTV tutarında ek MTV. emin olacak.

Ek MTV, birinci taksit ilgili kanunun yayımlandığı ayı takip eden ay sonuna, ikinci taksit ise 2023 Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

İlgili kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında sicile ilk kez tescil edilecek araçların ek MTV’si, bu araçların MTV’si ile birlikte nakden tahsil edilecektir.

Ödemeyenler aracını satamayacak, trafikten çekemeyecek.

İlave motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden trafikten çekilme, hurdaya çıkarma ve ihracat nedeniyle tescil kaydının kapatılması mümkün olmayacaktır. Aracın kanunun yayımı tarihinden sonraki bir tarihte satılması veya devredilmesi ek MTV’nin mükellefini değiştirmez.

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde; Deprem tarihi itibari ile tescilli taşıtlar, depremde yıkılan veya ağır veya orta hasarlı bina sahiplerine ait taşıtlar, ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelen taşıtlar ve eşini veya ilk yakınlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar dereceden depreme bağlı kan hısımları ek motorlu taşıtlar vergisinden muaftır. düzenlenecek.

Bu makale ilk olarak Ekonomim’de yayınlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu